Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Parlament


Historie | Archiv
Předseda | Předsednictvo | ČlenovéVýboryp1010086mini

„Nelze založit Krajský parlament, který bude pouze zastřešovat existující městské parlamenty. Z tohoto důvodu je Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje otevřen zástupcům všech typů škol, školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších nepolitických spolků a organizací sdružujících děti a mládež.“

Poprvé byl KPDM ZK ustaven na zasedání 20. června 2005, kdy zanikl Přípravný výbor parlamentu. Jednotlivá volební období jsou rozlišována římskou číslicí, bližší informace k vývoji parlamentu naleznete v sekci Historie.
V čele parlamentu stál v letech 2003 – 2007 David Kolumber, poté Jakub Omelka (2007 – 2008) a několik měsíců pak Filip Bimbea (září 2008 – leden 2009).
V současné době funguje VI. KPDM ZK, jehož předsedkyní je Kristýna Domokošová. KPDM ZK chce vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast (participaci) mladých lidí na společenském a politickém životě ve Zlínském kraji, propagovat prosazování Úmluvy o pávech dítěte, bílé knihy EU o mládeži a Evropské charty účasti mládeže na životě obcí a regionů na území ZK, informovat o Listině základních práv a svobod občana. Vytváří prostor pro diskuzi mládeže, vhodným způsobem upozorňuje na problémy mládeže v kraji. Prezentuje zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělání, využití volného času, sportu a kultury atd.
Krajský parlament má za své dvě volební období zpracovanou potřebnou dokumentaci (statut, jednací a volební řád atp.). I z toho důvodu se vedení rozhodlo v letošním roce více prostoru věnovat samotné činnosti KPDM ZK a vytváření aktivit pro mládež. Parlament úzce spolupracuje s představiteli Zlínského kraje. Podařilo se také navázat kontakt s hejtmanem Zlínského kraje panem Liborem Lukášem, díky kterému mimo jiné může Parlament nadále fungovat. Úspěšná spolupráce pokračuje i s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem.

 


ČLENSTVÍ

 

Kdo je členem?

Cílovou skupinou je mládež ve věku 13 – 26 let. Členové KPDM ZK jsou zástupci všech typů škol, školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších nepolitických spolků a organizací sdružujících děti a mládež.

 

Jak se stát členem?

Členem KPDM ZK se může stát mladý člověk ve věku 13 – 26 let, který studuje, popř. pracuje na území Zlínského kraje a má zde také trvalé bydliště. (Předsednictvo může udělit výjimku v případě, že není jedna ze dvou podmínek splněna.) Více informací, jak se stát členem naleznete v sekci download (volební řád) nebo na mailu info (at) kpdm-zk.eu.

 

Co obnáší členství?

Členové (delegáti) KPDM ZK jsou voleni na jedno volební období. Delegáti se účastní jednání, aktivně se zapojují v činnosti KPDM ZK, mají možnost setkávat se s veřejnými činiteli (především zástupci Zlínského kraje) a mají také možnost setkávat se ve specializovaných výborech atp.

 

Volby

Volby do Krajského parlamentu, které jsou jedinou cestou, jak se stát členem, se konají každoročně.

 

Jakub Omelka, tisk, přečteno 3425x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM