Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Předsednictvo III. KPDM ZK




Jakub Omelka (předseda)
Petr Miklík (místopředseda) | Kristýna Domokošová | Monika Škamralová | Patrik Neto (do 27. 2. 2008) | Jakub Miklas (od 27. 2. 2008)


Předchozí předsednictvo | Následující předsednictvo


 

Jakub Omelka

img-5385mini

Jakub Omelka se narodil 28. května 1988 v Kroměříži. Do 5. třídy navštěvoval ZŠ Švabinského, poté byl přijat k osmiletému studiu na Gymnázium Kroměříž. Svou práci v dětských samosprávách započal v roce 2000, kdy nastoupil na gymnázium. Tehdy se stal předsedou třídy v školní samosprávě. Od roku 2004 vykonával funkci předsedy Studentské rady Gymnázia Kroměříž. V této době kontaktoval několik okolních škol a v neformálních schůzkách se scházel s předsedy jejich samospráv. Zde se setkal s Davidem Kolumberem. Spolupracuje tedy s KPDM ZK od jeho vzniku v roce 2005. V II. volebním období byl zvolen do předsednictva, stal se předsedou výboru po záležitosti EU a byl zvolen do návrhové komise. Od roku 2005 je také členem Národního parlamentu dětí a mládeže, kde byl ve volebním období 2006/2007 zvolen za II. místopředsedu.
Od 14.června 2007 vykonává funkci předsedy KPDM ZK. A od 26.11.2007 vykonává funkci předsedy Národního parlamentu dětí a mládeže.
Zúčastnil se také mezinárodní výměny mládeže na Kypru a konference pěti státu na téma: Vznik evropského Mladého ambasadora ve Spojeném království.
V roce 2007 absolvoval Letní školu evropského parlamentu. Mimo dětskou samosprávu se věnuje své rodině. Ve volném čase rád čte knihy, čas od času si zahraje počítačové hry, podívá se na zajímavý film nebo si poslechne dobrou muziku.

Jak jsi se dostal k práci v dětských samosprávách? Myslím, že to byl dlouhý proces. Již na základní škole jsem se velmi rád podílel na pořádání nejrůznějších akcí. Neměli jsme nic jako školní radu, ale i přesto se našlo spoustu způsobů, jak uspořádat maškarní bál, turnaj ve stolním hokeji aj. Už v té době jsem vnímal své okolí a snažil se nejen lépe zorganizovat volný čas, ale také udělat něco pro lidi z prostředí, ve kterém jsem se každým dnem pohyboval.

Co tě v této práci motivuje? Pohybuji se mezi lidmi, které mám rád. Mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy jako já. Není jim lhostejné, jak vypadá naše okolí. Nesnaží se problémy řešit demonstracemi nebo peticemi. Chtějí komunikovat. V debatě se snaží docílit prosazení svých zájmů. Ano, musí občas ustoupit, udělat kompromis vůči druhé straně, ale i přesto se o tuto variantu snaží. A důkazem toho, že to funguje je Krajský parlament. Dokud to tak bude, dokud se budou okolo nás nacházet občané (ať již letití nebo mladí), kteří mají zájem žít v důstojné společnosti, do té doby nemám o náš národ obavy. Tahle síla, která vyřazuje z okolí, kterým se obklopuji na zasedáních, je jedním z hnacích motorů mé práce. Rozhodně však není jediný a ani hlavní. Mnohem silnější je pocit, kdy za sebou vidíte odvedenou práci. Kdy vidíte, že s vaší činností je spokojena velká spousta osob, jež třeba ani neznáte. Pak si člověk řekne, že ta práce nebyla nadarmo a je nemotivován pokračovat v ní.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Parlament není jen určité nehmotné uskupení. Měl by dle mne představovat lidi, kteří chtějí něco dělat, kteří se nechtějí dívat a jen se zúčastňovat. Každý by měl mít představu, co obnáší příprava, organizace nejrůznějších soutěží, kulturních aktivit či setkání mladých (kde výraznou roli hraje obsahová stránka tohoto setkání). Je příliš jednoduché přijít do divadla a odcházet s pocity rozčarování, spílat hercům za jejich výkony a pořadatelům za to, že prodali dva lístky na jedno sedadlo. Když se ten samý člověk ocitne na druhé straně barikády a sám na vlastní kůži si zkusí, co obnáší příprava divadelního představení, realizace projektu, pronájem sálu, vyúčtování, promotion a zvládnutý předprodej vstupenek, je pak rázem velice překvapen, jak trapně se zachoval, když pořadatelům spílal za tak banální chybu.
Členové parlamentu si tímto vším projdou. Ze studentů, kteří velice rádi zatracují akce, na které je posílá škola nedobrovolně, se stávají samotní organizátoři. Vidí věc z úplně jiného úhlu pohledu. Vidí, že není vše tak jednoduché. V kolektivu se musejí naučit prosadit, pokud chtějí ,aby jejich plány se kterými přišli do pléna, spatřili světlo světa. Naučí se komunikovat se svým okolím. I to je Parlament. Mnoho zkušeností, které nenaleznou po barech. Takových zkušeností, které se jim jednoho dne budou v životě velmi hodit.
To však není jediné hledisko, dle kterého můžeme posuzovat, co by měl parlament představovat. Jeho hlavní cílovou skupinou je především mládež a děti, na které je často zapomínáno. Delegáti nejenom pro ně organizují, ale hlavně by měli hájit jejich zájmy. Tím, že je velmi úzké spojení mezi vrcholnými představiteli Zlínského kraje a KPDM ZK, je i spolupráce a komunikace o daných problémech snazší.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? To rozhodně není otázka určená přímo mně. Oprávněnější osoby, které tuto otázku zodpověděli jsou mladí členové Předsednictva. To jsou lidé, kteří mají před sebou možnost dosáhnout velmi dobrých výsledků. Parlament je totiž již nyní postaven na pevných základech a pokud bude přístup ze strany představitelů Zlínského kraje i nadále vůči nám kladný, může mít velmi dobrou budoucnost. Již nyní, dovolím si citovat pana hejtmana Libora Lukáše, je brán jako partner. A to je velká výhoda.
Rozhodně mám názor, že Parlament by se i do budoucna měl hodně projevovat prostřednictvím akcí. Pokud bude mít dobré PR, bude to jen dobře. Parlament, a nemusí to být jen parlament, který není prezentován v médiích, jako by neexistoval. Jeho činnost nikdo nevidí a vědí o jeho existenci pouze lidé v okruhu jeho spolupracovníků. A to není dobře. Jakmile dosáhne KPDM ZK plného počtu členů, to může při udržení jeho dosavadního rozvoje trvat maximálně dva roky, měl by být připraven i po stránce své mediální známosti. Pak se jeho činnost posune zase někam úplně jinam. I přes to si neodpustím podotknout, že by se měl orientovat na významné události, které se týkají mládeže a dětí na území kraje, ale i republiky. Proto by třeba v roce 2008 měl svou velkou část programu (alespoň co se týče výboru pro záležitosti EU) věnovat našemu chystanému předsednictví v EU.

 

Petr Miklík

Petr Miklík

Petr Miklík se narodil 20. října 1986 ve Zlíně. Do 5. třídy navštěvoval ZŠ Mysločovice, poté byl přijat k osmiletému studiu na Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně.
Svou práci v dětských samosprávách započal v roce 2004, kdy přestoupil z gymnázia na Střední odbornou školu – PaedDr. Stratil s.r.o. Tehdy se stal předsedou třídy v školní samosprávě a tentýž rok i předsedou školního parlamentu. Spolupracuje tedy s KPDM ZK od jeho vzniku v roce 2005. Ve II. volebním období byl zvolen do předsednictva. Od roku 2005 je také členem Národního parlamentu dětí a mládeže, kde byl ve volebním období 2006/2007 v předsednictvu.
Od 14. června 2007 vykonává funkci místopředsedy KPDM ZK. Zúčastnil se také mezinárodní výměny mládeže na Kypru, semináře v Německu, Polsku a 1. sjezdu mládeže z celé Evropy v Římě.
Mimo dětskou samosprávu se věnuje aktivně fotbalu a stolnímu fotbalu. Tyto aktivity plně vyplňují jeho volný čas. Čas, který mu ještě zbude vyplňuje prací formou brigád nebo jezdí po závodních okruzích po celém světě. Velkým koníčkem i důležitým pracovním nástrojem je internet.

Jak jsi se dostal k práci v dětských samosprávách? S parlamenty jsem začínal na mé střední škole, kde mě s ním seznámil kamarád z maturitního ročníku, který končil ve své funkci předsedy školního parlamentu a hledal za sebe náhradu. Velmi mne tato práce zaujala a po krátké době jsem se dostal i do parlamentu městského. V následujících volbách jsem byl navolen do předsednictva a následně i do parlamentu. Shodou okolností jsem byl i zde zvolen jako vyslanec do Národního parlamentu.

Co tě v této práci motivuje? Jakub Omelka. :-)

Co by podle tebe měl parlament představovat? Zastoupení mládeže a žactva ze základních a středních škol, které má možnost o svých problémech diskutovat se svými regionálními politiky.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Budoucnost je nejistá. Jelikož jsem již v maturitním ročníku a kolegové z předsednictva také, tak parlament musí spoléhat na své mladší členy, kteří celou jeho budoucnost budou mít ve svých rukou. Měl by se ubírat tím směrem, jako doposud, kdy jsme vyřešili vnitřní strukturu a začali aktivně pracovat. Pořádat zajímavé akce a besedy s politiky. V tomto směru vidím hlavní budoucnost parlamentu.

 

Kristýna Domokošová

img-5376mini

se narodila 8. května 1993 ve Zlíně. V roce 2008 ukončila povinnou školní docházku základní 16.ZŠ ve Zlíně.
Počátkem 8. třídy byla zvolena do studentské rady školy, kde se podílela na realizaci několika projektů (projekt „Šikana“). V posledním roce základní školy byla delegována do Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje a na prvním zasedání ve III. volebním byla zvolena do Předsednictva.
Ve školním roce 2008/2009 započala své další studium na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Zároveň pokračuje v práci v KPDM ZK jako člen Předsednictva.
Volný čas nejraději tráví aktivním odpočinkem či cestováním. Věnuje se studiu cizích jazyků.

Jak si se dostala k práci v dětských samosprávách? Začátkem 8. třídy mi bylo nabídnuto, abych se podílela na organizaci školního projektu. Byly to měsíce příprav, vzájemných sporů, ale také příjemných a zábavných chvil. Byla to má první zkušenost s organizováním s malými nevypočitatelnými dětmi, kterých se tento projekt týkal. Uvědomila jsem si, že tato práce, která se ze začátku zdála být nezvladatelnou, se nakonec stala příjemnou náplní mého života. To bylo důvodem, proč jsem nadále pokračovala ve studentské radě školy a poté, když jsem dostala nabídku, abych působila v KPDM ZK jsem ji ráda přijala.

Co tě v této práci motivuje? Kolektiv je ve většině případů hlavním důvodem, který mě stále inspiruje k novým věcem. Výhoda Parlamentu je podle mě velké věkové rozpětí, od základních škol až po maturitní ročníky. Dosud jsem neslyšela o dalších organizacích, nebo zájmových kroužcích, kde by měli možnost žáci základních škol získávat cenné rady od středoškolských studentů.
Každá dobře odvedená práce, která je oceněna, ať už mým vlastním dobrým pocitem, nebo kolegy, je další věc, která mi dává chuť a energii pracovat.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Parlament stále rozšiřuje svou činnost zaměřenou na děti a mládež, přichází sem více studentů i žáků ze základních škol, kteří mají odvahu uskutečnit aktivity, na které by si jejich vrstevníci netroufli. Podle mě by měl Parlament představovat možnost mladých lidí realizovat své představy, které by měli zpříjemňovat život nejen delegátům Krajského parlamentu, ale v neposlední řadě lidem v jejich okolí. Já osobně Parlament považuji za skupinu inteligentních a sympatických lidí, kteří dokážou zpříjemnit každé výjezdní zasedání či aktivity spojené s činností Parlamentu.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Zárukou budoucnosti Parlamentu jsou spolehliví, komunikativní a nápadití lidé. Myslím si, že cílem, který bychom měli postupem dalších let zdolávat, by měla být hojná účast na veřejných akcích určených mládeži a příprava nejrůznějších soutěží. Dle mého názoru, budoucnost není jen na nástupcích odcházejících delegátů Parlamentu, ale záleží rovněž na tom, co jim dlouholetí členové před svým odchodem stačí předat.

 

Monika Škamralová

img-5373mini

Monika Škamralová se narodila 30. 7. 1992 v Kroměříži. Základní školu absolvovala první 4 roky na Základní škole v Rymicích a v letech 2003 – 2007 setrvala na I. Základní škole v Holešově a zde také začala svou práci ve školních samosprávách.
V letech 2004 až 2007 pracovala ve školním novinářském kroužku a často přispívala svými články i do veřejných deníků.
Začátkem školního roku 2006/2007 byla zvolena předsedkyní školní samosprávy a zástupkyní své základní školy do PDM v Holešově a od té doby je jeho členkou. Ještě ten měsíc se zúčastnila NPDM v Praze a následně byla zvolena jako členka do KPDM ZK.
V květnu spolu s kolegou moderovala přehlídku škol a neziskových organizací v Holešově a další kulturní akce.
Od 14. června 2007 byla navolena do předsednictva KPDM ZK a později zvolena předsedkyní kulturního výboru.
Nyní navštěvuje Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, kde je taktéž členkou studentské rady a předsedkyní třídy.
Ve svém volném čase velmi ráda píše slohové práce nebo jiné články (2. místo za povídku Holešovský zámek udělené městem Holešovem), ráda pracuje s lidmi, cestuje, učí se cizí jazyky, sportuje, zajímá se o veřejnou činnost, má ráda historii apod.

Jak jsi se dostal k práci v dětských samosprávách? Jak jsem již zmínila v úvodu, byla jsem navolena ještě svou bývalou základní školou do PDM Holešov a následně jsem měla tu možnost jet na NPDM do Prahy. Právě tam jsem zjistila, že tato práce mě velice baví a chtěla bych se jí věnovat i nadále. Později jsem byla z vlastní iniciativy navolena také svou školou do KPDM ZK a jako členka jsem zde setrvala jedno volební období. Toto účelné využití mého volného času mě motivovalo k tomu, abych zkusila kandidovat další volební období (2007/2008) na vyšší post – do předsednictva KPDM ZK a na předsedkyni kulturního výboru, což se povedlo.

Co tě v této práci motivuje? Tato otázka je opravdu složitá a je na dlouhou rozpravu. Pokusím se ale odpovědět zkráceně a výstižně. Určitě se přímo nabízí odpověď, že největší motivací jsou nové zážitky, zkušenosti apod. Ovšem pro mne je především důležité cítit se při práci příjemně a být v dobrém kolektivu, což musím říci, že tak opravdu je. Za tu dobu, co pracuji v KPDM ZK, jsem měla tu čest poznat spoustu lidí především z řady mých kolegů, jež mají opravdu obrovský chtíč něco změnit a zároveň uplatnit své dovednosti. Právě toto mě přinutilo uvědomit si, že pokud chce člověk opravdu něčeho dosáhnout, tak za tím musí jít. Koho baví práce s lidmi, organizování akcí nebo má nějaké jiné nápady, jenž chce uskutečnit a byly by prospěšné, tak neznám jiný a lepší způsob, jak toho dosáhnout, než zapojit se do nějaké podobné samosprávy. A co je tedy má motivace? Především je to vědomí, že tato práce je účelná a podporuje mne spousta obyčejných nebo významných občanů, kterým není jedno, jak bude naše společnost fungovat.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Podle mne již samotné slovo „parlament“ představuje určitou důstojnost a snahu vésti lid k lepšímu žití. Pokud to tak je nebo není u skutečného Parlamentu ČR je věc názoru, avšak my máme tu možnost vést parlament složený z mladých lidí, kteří chtějí žít v demokratickém státě a využívat možnosti, jenž jim např. EU nabízí. Avšak ani ty příležitosti nám sami nepadají „do klína“, a proto se my snažíme ukázat veřejnosti, že pokud chceme něco slušným způsobem změnit, něco vytvořit, něčeho využít atd. tak to jde, ale člověk musí chtít. Někdy opravdu nelze mít všechno podle svých idejí, nicméně si musíme uvědomit, že tak tomu nebylo nikdy a nikdy nebude. Na nás nyní je, abychom se podíleli na vytvoření společnosti, ve které se nám bude dobře žít.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Budoucnost KPDM ZK záleží především na členech, kteří tam pracují a pracovat budou. Myslím si, že již máme vybudovanou velmi stabilní základnu, od níž se my můžeme odrážet a posunovat ji výše. Velice důležité je, jakým způsobem nás budou respektovat vyšší představitelé a to nejen ZK. To hlavní je ale už na nás.
Musíme být kreativní a neohlížet se na případné nezdary. Každá akce, posezení, soutěž, anketa, přináší něco nového a pomáhá nám se začleňovat do nynějšího světa. Pár lidí nic nezmůže, ale pokud se spojí vice článků dohromady, může vzniknout celek, jenž bude jednou uznávanou částí naší komunity. Důležité jsou školy, právě ony mohou žákům a studentům vysvětlit princip této práce a popř. umožnit bližší spolupráci a propojitost těchto orgánů. Podle mého je nyní velice důležité dále rozšířit tuto samosprávu, ukázat co všechno lze společně udělat a nebát se zkoušet něco nového.

 

Patrik Neto

img-5377mini

Patrik Neto se narodil 16. května 1995 ve Zlíně. Navštěvuje ZŠ Otrokovice Trávníky a nyní je v 7. ročníku.
Svou práci v dětských samosprávách započal v roce 2006. Tehdy se staral o schránku s dotazy školního parlamentu. V roce 2006 se stal členem KPDM ZK a kandidoval úspěšně do předsednictva. Všechny funkce v KPDM ZK opustil na vlastní žádost v únoru 2008.
Mezi jeho zájmy patří počítačové hry, hudba, ve volném čase si rád zahraje fotbal.

Jak jsi se dostal k práci v dětských samosprávách? Na naší škole je školní parlament teprve dva roky a když se navrhovalo, kdo tam půjde, paní učitelku jsem napadl já. Baví mě to, ať už pořádání školních pro první třídy akcí nebo zlepšovat školní prostředí aby se zde žáci dobře cítili.Tuto činnost bych chtěl provádět ještě dlouho.

Co tě v této práci motivuje? Nejvíce mě asi motivuje to, že poznávám zde spoustu nových lidí a mám hodně nových kontaktů a taky to že se můžu účastnit různých akcí a taky že můžu dělat okresu Zlín dobrou pověst.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Podle mě je KPDM od toho aby se zlepšila komunikace mezi různými školami a aby si delegáti z různých škol seznámili a předávali zkušenosti. KPDM by měl vymyslet spoustu akcí a za spolupráci škol, pedagogů a KDPM je uskutečnit.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Budoucnost KPDM by mohla vypadat dobře, ale pořád je co zlepšovat. Například komunikace. KPDM by si taky nemělo brát moc velké sousto protože naše možnosti jsou omezené.

 

Jakub Miklas

Jakub Miklas se narodil 3. února 1990 ve Zlíně. Po dokončení prvního stupně Základní školy ve Slavičíně přešel na osmileté Gymnázium do Slavičína, nedávno přejmenovaném na Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. Zde studuje nadále, nyní ve čtvrtém, maturitním ročníku. Zde se postupně začal angažovat v mimoškolních aktivitách, například členstvím ve školním parlamentu nebo psaním do školních novin, jichž je v současné době šéfredaktorem. Dva roky působil jako předseda školního parlamentu, tuto funkci již přenechal mladšímu kolegovi.
Do KPDM ZK byl zvolen v roce 2006, v téže době byl také delegován jako zástupce do NPDM. V nynějším, IV. volebním období je místopředsedou KPDM ZK, členem předsednictva NPDM a předsedou Ekologického výboru, který vede už od počátku působení v KPDM ZK.
Po dokončení gymnázia by chtěl studovat historii a politologii. Ve volném čase rád fotografuje, což je jedna z aktivit, kterou by se v budoucnu chtěl zabývat. Rád cestuje, z čehož vyplývá obliba v cizích jazycích a komunikace s lidmi. Věnuje se také sportovním aktivitám a v neposlední řadě má v oblibě čtení.

Jak si se dostal k práci v dětských samosprávách? Nazval bych to „tak nějak náhodou“. Někdy ve třetím ročníku 8letého studia na gymnáziu jsem začal naši třídu zastupovat ve školním parlamentu. Tehdy jsem vlastně ani nevěděl, o co jde. Jen že se projednávají školní záležitosti, nějaké „interní“ problémy, požadavky, atd. V pátém ročníku se mě tehdejší předseda zeptal, jestli se nechci zúčastnit zasedání Krajského parlamentu. Řekl jsem si, že to bude dobrá zkušenost. Hned na prvním zasedání jsem se dostal mezi zástupce do Národního parlamentu. Práce v parlamentu mě začala bavit, tak jsem pokračoval. Později jsem se stal předsedou školního parlamentu a členem předsednictva NPDM. Z toho všeho vyplývá, že všechnu tuto činnost dělám náhodou. A je to pravda. Ale za tu náhodu jsem moc rád.

Co tě v této práci motivuje? Odpověď už trošku vyplývá z toho, co uvádím výše. Rád se setkávám se starými známými z parlamentu, ale na druhou stranu, rád uvítávám nové, perspektivní a kreativní kolegy. Práce ostatních mě dokáže „nakopnout“. Jsem rád, když mohu s čímkoli pomoci, pokud to z hlediska časté indispozice času k tomu potřebnému je proveditelné. Motivuje mě také možnost setkávat se s „důležitými“ lidmi. Prostě a jednoduše, práce v PDM přináší jeho členovi mnohé příležitosti, ke kterým by se jako „neparticipující“ nedostal.

Co by podle tebe měl parlament představovat? S touto otázkou rozhodně souvisí pojem Participace. Vlastními slovy, je to zapojení se do dění obecně ve svém okolí. Pro nás to znamená členství v PDM. To by tedy měl parlament představovat. Možnost zapojit se do rozhodování o něčem, co je mi blízké. Pro mě je zprostředkovatelem této možnosti parlament dětí a mládeže. Díky němu se můžu dozvědět o mnohých věcech, probrat to s lidmi, kteří se ubírají podobným směrem nebo položit otázky při příležitostech tomu určených (například při debatách s politiky).

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Pro KPDM ZK jsou nejdůležitější a nedílnou součástí jeho členové, ať je to vedení, předsednictvo nebo celé plénum. Pokud budou parlament zastupovat schopní lidé, jeho budoucnost bude velmi úspěšná. Rozhodně si myslím, že náš Krajský parlament má velmi dobře našlápnuto do své cesty působnosti a fungování vůbec. Nyní je to podle mě jeden z nejschopnějších a nejperspektivnějších parlamentů v naší republice. A to mohu posoudit po dvou letech působení v Národním parlamentu dětí a mládeže. Ať už v rámci dobré interní spolupráce, nebo také našich externích činností, navazování vztahů s novými partnery, aktuálně je to partnerství se slovenským parlamentem Trenčianského kraje. Tudíž, pokud bych měl stručně odpovědět, řekl bych, že pokud bude parlament fungovat alespoň tak dobře, jak působil doposud, čeká ho velmi slibná budoucnost…

 

Bývalý správce, tisk, přečteno 1445x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM