Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Předsednictvo V. KPDM ZK
Kristýna Domokošová (předsedkyně)
Jan Lerl (místopředseda)
Jaroslav Filák | Kamila Hönigová | Markéta Pešková | Monika Škamralová | Miroslav Tymonek
Kateřina Lukášová (tajemnice)


Předchozí předsednictvo | Následující předsednictvo


 

Předsednictvo

 

Kristýna Domokošová

Kristýna Domokošová se narodila 8. května 1993. Po ukončení základního vzdělání na 16. základní škole byla přijata na Gymnáziu a Jazykovou školu Zlín, kde se na konci prvního ročníku stala místopředsedkyní Studentské rady. V Krajském parlamentu působí již od základní školy a dnes práci v parlamentu a organizaci zasedání věnuje velkou část svého volného času.

Jak si se dostal(a) k práci v dětských samosprávách? Počátky mého působení v dětské samosprávě se datují již od základní školy. Nejprve jsem byla zvolena do školní rady, kde jsem si měla možnost vyzkoušet práci se svými vrstevníky, zpracování projektů atp. O rok později, když jsem si již byla jistá, že bych ráda touto prací vyplnila svůj volný čas, jsem měla možnost zúčastnit se jako host dětského sněmu Krajského parlamentu, na kterém jsem se ve svém názoru ještě více utvrdila. Na následujících volbách školní rady jsem byla zvolena delegátkou do Krajského parlamentu.

Co tě v této práci motivuje? Především je to dobrý pocit z toho, že svůj volný čas pasivně netrávím u televize či počítače, ale jsem ve společnosti inteligentních mladých lidí, kteří mají podobné zájmy a cíle. Velkou motivací je také pro mne to, že prostřednictvím práce v parlamentu si rozšiřuji své všeobecné znalosti a se svými kolegy si máme možnost vzájemně vyměňovat dosavadní zkušenosti. Parlament je tedy forma neformálního učení, kterou mladí lidé nezískají ve školních lavicích. Na výjezdních zasedáních mám pak možnost lépe se s kolegy poznat, navázat nová přátelství a vytvořit dobrý kolektiv, do kterého se velmi ráda opět vracím.

Co by měl podle tebe parlament představovat? Základem by dle mne měla být skupina mladých lidí, kteří jsou plni entuziasmu pro týmovou práci s mládeží, kteří společně dokážou komunikovat, vycházet si vstříc a vzájemně se respektovat. Pokud je toto splněno, můžeme začít pracovat na společných projektech, vymýšlet soutěže a potkávat se na vícedenních a neformálních zasedáních. Parlament by měl především pracovat nejen ve prospěch členů, ale měla by z této práce mít užitek také mládež i dospělé osoby v našem okolí.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měla ubírat? Nezbytností pro budoucnost parlamentu jsou aktivní delegáti, kteří nejen dochází na zasedání, ale také se podílí na činnosti parlamentu, jelikož není v silách členů Předsednictva, aby dokázali vést parlament, organizovat zasedání atd. a k tomu pořádat soutěže a realizovat projekty.
Aktivity, kterých se parlament bude účastnit, by měli být vybírány především podle zájmů delegátů, kteří by podílení se na organizaci nějaké činnosti neměli vidět jako povinnost, kterou členství obnáší, ale naopak jako možnost získat nové vědomosti a zkušenosti z odvětví, které je zajímá.

Jan Lerl

Jan Lerl se narodil 7. 3. 1989. Právě úspěšně zakončil studium na střední škole. Nyní je v očekávání na výsledky přijímacích zkoušek. Mezi jinými školami se hlásí na politologii a evropská studia do Olomouce a na Marketingové komunikace do Zlína.
V parlamentu působí již třetím rokem. Již po dlouhá léta pracuje pro Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Rád navštěvuje divadlo, kde dává přednost komediím a muzikálům. Také miluje knihy. Nejvíce se zajímá o starověký Egypt a paranormální jevy. Dále fantasy a středověký způsob života. Aktivně šermuje a má rád chladné zbraně. Baví ho komunikace a práce s lidmi a organizace zábavných akcí pro malé i velké! Miluje spánek a to dlouhý!!! Který mu bohužel mnohdy není dopřán. V budoucnu by se rád věnoval organizaci, marketingu a mezilidským vztahům.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Nejdříve jsem se stal předsedou ve třídě. Poté jsem byl zvolen do studentské rady na naší škole, kde jsem se po dvou letech stal předsedou. Ve stejném roce (2007) jsem byl zvolen i do Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. Pravda, je nutno podotknout, že Nejdříve jsem se stal předsedou ve třídě. Poté jsem byl zvolen do studentské rady na naší škole, kde jsem se po dvou letech stal předsedou. Ve stejném roce (2007) jsem byl zvolen i do Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. Pravda, je nutno podotknout, že na základní škole jsem byl členem Dětského zastupitelstva města Zlína (2003, 2004).

Co tě v této práci motivuje? Motivuje mne hlavně pocit, že mohu pro ostatní, ať už mládež, nebo děti dokonce i dospělé, něco udělat a vykonat. Pomoci jim s jejich starostmi, vymyslet pro ně soutěže, hry nebo jiný program. Chtěl bych jim obohatit jejich volný čas, obohatit je o zkušenosti, o přednášky, o informace, které by jim pomohly v dalším životě.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Parlament by měl představovat uskupení mladých lidí, kteří chtějí zlepšit život mladých v našem kraji. Musí být hlavně zapálení a mít vizi, kterou chtějí zrealizovat. Nejdůležitější je, aby pomáhal řešit věci a stížnosti. Parlament by měl být spojovacím článkem mezi dospělými a mladými a zajišťovat, aby i hlas dětí a mládeže dolehl k uším politiků a dospělých.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Teď bychom si měli upevnit vlastní identitu a vymyslet, jak se nejlépe prezentovat. Měli bychom dokončit vizualizaci a upevnit vztahy s partnery. Dále rozjet všechny ty projekty, které mají teprve myšlenkovou podobu. S chutí do toho!

Jaroslav Filák

Jaroslav Filák se narodil 28. dubna 1993 ve Vsetíně. Po ukončení základní školy v Horní Lidči započal studium na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně (Technické lyceum). Volný čas věnuje rodině, přátelům, tenisu, a v zimě pak lyžování či bruslení.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Již během prvního týdne na střední škole jsem byl delegován svou třídou do studentské rady. Do měsíce proběhlo zasedání naší rady, kde jsem byl zvolen zástupcem školy při KPDM ZK.

Co tě v této práci motivuje? Jednak to je kolektiv mladých, intelektuálně vysokých lidí. Jsou ochotni obětovat svůj volný čas a odvést pečlivou práci, díky čemuž může parlament „produkovat“ kvalitní projekty. A jednak mně motivuje pocit z dobře vykonané práce, když všechno „klapne“.

Co by podle tebe měl parlament představovat?Myslím, že parlament by se měl stát uznávanou organizací, která bude mít poměrně silný poradní hlas v mládežnické politice Zlínského kraje. Zároveň by to měla být organizace, v níž budou působit studenti delegovaní co nejvyšším počtem škol na území Zlínského kraje. Toto jsou mé ideály, které se chci pokusit splnit během svého volebního období v co nejvyšší možné míře.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat?Myslím, že KPDM čeká hodně přelomových událostí. Pevně věřím v úspěšné pokračování vizualizace parlamentu, a významným krokem by měl být i uvažovaný mezinárodní projekt. Právě takovýto projekt poukazuje na zralost mládežnického uskupení a jeho organizačních schopností.
 

Kamila Hönigová

Kamila Hönigová se narodila 21. 7. 1992 ve Zlíně. Úspěšně ukončila 1. ročník na Gymnáziu v Otrokovicích. V parlamentu působí již 3. rokem. Dříve byla delegována 16. základní školou. Mezi její záliby patří historie, hudba, tanec a samozřejmě sport, kterému se věnuje od základní školy, kde hrála 6 let volejbal a nyní se věnuje atletice.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Nejprve jsem byla ve své třídě zvolena do školního parlamentu, kde jsem se účastnila na různých projektech pro žáky 1. stupně. V polovině 8. třídy jsem byla přítomna na dětském sněmu jako host, kde mě tahle práce velmi nadchla a v červnu jsem byla do KPDM ZK za naši školu zvolena jako delegátka. O rok později jsem získala důvěru svých spolužáků na gymnáziu a do KPDM ZK jsem byla zvolena za naše gymnázium.

Co tě v této práci motivuje? Nejvíce mě motivuje to, že přicházím do styku s mladými lidmi, se kterými se pak podílím na různých projektech. Díky projektům máme také příležitost se lépe poznat a sblížit.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Dobrý tým, kde se členové navzájem podpoří, společně si promyslí plány do budoucna, které společnými silami úspěšně dokončí a díky pocitu dobře vykonané práce budou mít čím dál větší chuť vytvářet nové projekty.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Pro to, abychom vytvořili dobrý tým, jsou nezbytní mladí aktivní lidé, kteří budou mít chuť do práce v KPDM. Pevně věřím, že se nám takový tým podaří vytvořit a pak společně budeme šířit vědomí o existenci KPDM ZK a spolupracovat na projektech, které přinesou úrodu nejen nám samotným, ale také okolí.

Markéta Pešková

Jmenuji se Markéta Pešková. Narodila jsem se 15. 10. 1991 ve Zlíně. Základní vzdělání jsem získala na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků na Kvítkové ulici. Nyní navštěvuji 2. ročník Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Zde jsem se letos stala předsedkyní Studentské rady, kde se podílím na organizování školních akcí a také se snažím studentům a studentkám zařídit příjemné prostředí na našem gymnáziu. Největší zálibu nacházím ve zpěvu, jemuž se věnuji už pěknou řádku let. Hraji závodně florbal za ženy FBC Zlín, rekreačně jezdím na snowboardu, s přáteli si ráda zakopu fotbal a jsem velkým fanouškem zlínských hokejistů.

Jak si se dostal(a) k práci v dětských samosprávách? Začalo to už na táborech, kde jsem se s rostoucím věkem podílela na programech pro děti, rozdělovala jsem práci podle schopností dotyčných táborníků a dokázala jsem si vždy vše zorganizovat tak, aby to klapalo. A když mi více jak před rokem Honza Lerl nabídl účast na zasedání KPDM ZK, neváhala jsem a šla se podívat, jak takové jednání mladých „politiků“ probíhá. Velice mě toto setkání obohatilo, nemohla jsem se však členkou KPDM ZK stát, protože jsem neměla dostatek volného času, abych se mohla této funkci plně věnovat. Dne 25. 5. 2009 jsem přijala členství v KPDM ZK, kde jsem v týž den byla zvolena do předsednictva KPDM ZK.

Co tě v této práci motivuje? Hlavní motivací ve vykonávání činnosti v KPDM ZK je pro mě možnost podělit se se zástupci jiných vzdělávacích institucí o své nápady a názory, vést s nimi zajímavé diskuse a realizovat plány, které povedou k získání nových zkušeností, jež jsou přece k nezaplacení. Dle mého názoru potřebuje dnešní společnost odvážnost a prudkost dnešní mládeže. A když vidím, kolik skvělých myšlenek se mezi studenty Co tě v této práci motivuje? Hlavní motivací ve vykonávání činnosti v KPDM ZK je pro mě možnost podělit se se zástupci jiných vzdělávacích institucí o své nápady a názory, vést s nimi zajímavé diskuse a realizovat plány, které povedou k získání nových zkušeností, jež jsou přece k nezaplacení. Dle mého názoru potřebuje dnešní společnost odvážnost a prudkost dnešní mládeže. A když vidím, kolik skvělých myšlenek se mezi studenty pohybuje, jako členka KPDM ZK nevidím žádný problém v jejich uskutečnění.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Na každém zasedání KPDM ZK se setkávají lidé, kteří si, ač se navzájem třeba vůbec neznají, jsou něčím velice podobní, a to chutí tvořit nové a zajímavé věci. Členové našeho parlamentu byli zvoleni studenty škol, které navštěvují, což je jakýmsi projevem důvěry. A proč zrovna oni? Protože dokážou skvěle reprezentovat své školy, aktivně se zapojují do vytváření zcela nových projektů, jejich nápaditost obohacuje chod parlamentu a v neposlední řadě pomáhají otevřít bránu do světa „dospělácké politiky“.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? V dnešní době je velmi důležité navazovat přátelství s lidmi okolo nás. Nemyslím tím jen to nejbližší okolí, míním tím i studenty z jiných krajů. Myslím si, že kdyby se v každém koutu planety objevil alespoň jeden člověk, který by měl zájem změnit svět, společnými silami by se nám to určitě povedlo. Přála bych si, aby v budoucnu KPDM ZK spolupracoval se všemi krajskými parlamenty v České republice. Tím by se ucelila alespoň část obyvatel naší republiky, k níž by se časem připojili i zbylí obyvatelé, a konečně bychom mohli jednat celistvě jako národ.

Monika Škamralová

Monika Škamralová se narodila 30. 7. 1992. Nyní studuje Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, kde je předsedkyní studentské rady. V rámci KPDM ZK působí již čtvrté volební období. Mezi její zájmy patří cestování, sport a také si s potěšením najde čas pro své nejbližší přátele a rodinu. Velmi ráda se vzdělává i mimo školu a setkává s novými lidmi.

Jak si se dostala k práci v dětských samosprávách? Začínala jsem již na základní škole. Prošla jsem snad všemi úrovněmi parlamentu a došla až do Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Nyní aktivně působím v KPDM ZK a jako předsedkyně studentské rady na našem gymnáziu.

Co tě v této práci motivuje? Největším motivačním prvkem je pro mne uznání od ostatních a pocit z dobře vykonané práce. Mám kolem sebe partu skvělých kolegů a hlavně nespočet nezapomenutelných zážitků a zkušeností.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Bránu k možnostem pro mladé lidi, aby i oni mohli zasáhnout do veřejného života. Jako jednotlivci jen stěží něco ovlivníme nebo změníme, ale pokud se spojíme, náš společný hlas bude mít mnohem větší sílu a my se tak budeme moci podílet na budování naší společnosti a tím i naší budoucnosti.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Budoucnost nemůžeme předvídat, ovšem pokud budeme mýt vedle sebe lidi, kteří nebudou pouze zavírat oči před realitou se slovy? Stejně nic nevyřeším, budu se raději starat sám o sebe!?, ba naopak budou věřit ve změnu nebo alespoň ve zlepšení dosavadní situace a budou mýt dostatek odvahy, elánu apod., potom se nemáme čeho bát. Vždyť my všichni tvoříme naši společnost a každý jsme částí jejího obrazu. A kam se má parlament ubírat? Mým snem je, aby opravdu parlamenty sloužily jako seriozní poradní orgány nejen tedy v našem případě kraje, ale i např. dotyčné školy, města atd., a abychom si dotvořili tu pevnou základnu, která bude oporou pro všechny mladé lidi.

Miroslav Tymonek

Se narodil 23. 6. 1992 ve Zlíně. Povinnou základní školní docházku absolvoval na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků na Kvítkové. Od září roku 2008 je studentem Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Jako člen studentské rady byl v únoru 2009 delegován jako zástupce školy do KPDM ZK. Svůj volný čas rád tráví na kole, s přáteli, poznáváním nových lidí a komunikaci s nimi, cestováním a „zábavným“ studiem němčiny.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Hned druhý týden na svém novém gymnáziu jsem se stal předsedou třídy, což mi přineslo radosti i starosti, ale celkově mě tahle funkce bavila. V únoru 2009 byl na studentské radě přednesen návrh, aby se vyslali za GJŠ Zlín dva zástupci do KPDM ZK. Po chvíli váhání jsem se přihlásil. Mohu říct, že jsem za tohle rozhodnutí velice rád. Zúčastnil jsem se mého prvního výjezdního zasedání, které mě tzv. „nakoplo“ a přineslo mi chuť v parlamentu působit.

Co tě v této práci motivuje? Obrovskou motivací pro mě je společenství dobrých aktivních kolegů. Jsem velice rád, že jsem se setkal s lidmi, kteří mají jasnou vizi toho, čeho chtějí dosáhnout a jdou si tvrdě za svým cílem i přes různá rizika a překážky. Další mou motivací je práce pro své vrstevníky. Rád vidím výsledek své práce, který přináší mnohým poznání a užitek.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Parlament by mělo být sdružení aktivních mládežníků, kterým není lhostejné dění v jejich kraji. Sdružení mládežníků, které se pokouší prosadit své názory i názory mládeže cestou dospělých lidí. Sdružení, jež má nápady, jak obohatit mladší část populace v kraji.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? KPDM ZK má velmi dobrou členskou základnu. Je zde plno aktivních, komunikativních, sympatických a hlavně pracovitých studentů, což je jenom dobře.
Parlament by se měl jednoduše ubírat cestou do podvědomí mladých. Svou vizualizaci by měl především provádět na školách, protože tam má svou budoucnost. Jedině školy mohou parlamentu nabídnout další aktivní, komunikativní, sympatické a pracovité členy, kteří dokáží vnést podvědomí do širokého spektra veřejnosti.


Kateřina Lukášová

Kateřina Lukášová se narodila 28. dubna 1992 v Kroměříži, kde také studuje státní gymnázium. Má ráda hudbu. Deset let hraje na klavír a její největší úspěch je 2. místo v krajském kole. Ráda také tančí. Vystřídala mnoho druhů tance přes společenské, aerobik, mažoretky až po moderní balet, který tančí už osm let.
Také má ráda organizování a moderování školních akcí.

Jak si se dostal(a) k práci v dětských samosprávách? V Prvním ročníku na gymnáziu jsem byla zvolena jako předsedkyně třídy a rok na to jsem se stala místopředsedkyní studentské rady. Takže jsem automaticky byla vybrána jako delegátka za naši školu do KPDM ZK.

Co tě v této práci motivuje? Motivuje mě, že mohu organizovat nebo se podílet na různých soutěžích a akcích pro studenty a mám větší možnost řešit nebo upozorňovat na problémy ve školách.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Skupinu mladých lidí, kteří se nebojí říct svůj názor, mají spoustu nápadů, jsou kreativní a mají chuť a čas něco podniknout.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Myslím si, že se Parlament ubírá dobrým směrem a že by v tom měl pokračovat. Parlament by se měl více zaměřit na zviditelnění a hledání nových členů, kteří by přispěli novými nápady. 

Bývalý správce, tisk, přečteno 1748x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM