Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Historie kraje


Nejstarší moravské kraje vznikly již v šestnáctém století jako odpověď na rostoucí turecké nebezpečí, a v počátečních letech proto plnily především vojenskou funkci. V následujícím období lze vysledovat několik reforem správy, z nichž poslední se odehrály v důsledku revolučních událostí roku 1848. Nakonec však byly kraje v roce 1860 odbourány jako nadbytečný článek správy.

V době první republiky existovaly tendence vedoucí k vytvoření (samo) správních obvodů, jež byly skutečně nadefinovány zákonem a měly nést označení župy. K jejich aktivaci však za existence meziválečného Československa došlo pouze na Slovensku.

Komunisté po uchvácení moci v Československu po únoru 1948 zajistili zánik zemského zřízení, což byla především odpověď na skutečnost, že zemské národní výbory před únorem často tvořily poslední překážku komunistické (z) vůli. Historické země vystřídaly středně velké kraje, z nichž jedním byl i kraj Gottwaldovský, který zahrnoval tehdejší okresy Gottwaldov, Hodonín, Holešov, Kroměříž, Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou a Vsetín.

V roce 1960 je počet krajů snížen a území dosavadního Gottwaldovského kraje je rozděleno mezi Severomoravský a Jihomoravský kraj. Je vhodné říci, že kraje, které v roce 1960 vznikly, dodnes existují jako kraje správní.

Když na podzim 1992 již bylo jasné, že dny československé federace jsou sečteny, byla přijata Ústava České republiky, jejíž hlava sedmá se zabývá územní samosprávou, která je (v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ) reprezentována obcemi a vyššími územně samosprávnými celky, jimiž je hlavní město Praha, Vysočina a dvanáct krajů. Jednotlivé kraje jsou zaktivovány až po volbách v roce 2000. Od tohoto roku se píše historie našeho regionu. Z prvních voleb v listopadu 2000 vzešla vítězně tehdejší Čtyřkoalice, prvním hejtmanem našeho regionu byl František Slavík. Mezi léty 2004 – 2008 byl hejtmanem Libor Lukáš, současným hejtmanem našeho kraje je MVDr. Stanislav Mišák.

Související články

Bývalý správce, tisk, přečteno 1812x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM