Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

FAQ

Sekce FAQ byla vytvořena ze slov, která často padají v kontextu Krajského parlamentu, a ze slov, která byla nejčastěji na našich stránkách prostřednictvím vyhledávačů hledána. Touto cestou bychom rádi návštěvníkům umožnili najít přesně to, co hledají.

Baťův Zlín
Název historické soutěže, kterou ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, pořádal Krajský parlament na jaře 2009. Další informace zde.

Bílá kniha Evropské komise o mládeži
Strategický dokument, který vymezuje hlavní oblasti, na které by se měly členské státy Evropské unie v oblasti mládeže zaměřit v následujícím období. Bílá kniha obsahuje návrh na řešení těchto oblastí a východiska pro zlepšení situace mladých lidí v Evropě. Odkaz k dokumentu naleznete zde.

Bimbea Filip
Předseda parlamentu od září 2008, v lednu 2009 odvolán z funkce. Další informace zde.

Domokošová Kristýna
Současná předsedkyně KPDM ZK. Další informace zde.

Historie Zlínského kraje
V rámci aktualizace v červenci 2009 jsme přidali článek k dějinám našeho regionu, který naleznete zde.

Kolumber David
Spoluzakladatel parlamentu, jeho první předseda. Další informace zde.

Lerl Jan
Místopředseda V. KPDM ZK (květen 2009 – květen 2010). Další informace zde.

Omelka Jakub
Druhý předseda KPDM ZK (červen 2007 – září 2008), předseda Národního parlamentu dětí a mládeže ČR (2007 – 2008). Další informace zde.

Participace
Zde pojem označující spoluúčast mladých na veřejných věcech. Odkaz na celostátní Program participace zde.

Sátora Josef
Místopředseda Přípravného výboru KPDM ZK (2003 – 2004). Další informace zde.

Studentský parlament Zlínského kraje
NESPRÁVNÝ název pro Krajský parlament dětí a mládeže, který bývá často používán pro hledání našeho parlamentu.

Tiskové centrum
Sekce Tiskové centrum byla přejmenována na Dokumenty.

Úmluva o právech dítěte
Mezinárodní úmluva, která zajišťuje právní ochranu děti, ukládá smluvním stranám povinnost něco ve vztahu k dětem učinit (např. registrace dítěte, opatření k potírání nezákonného přemisťování dětí do zahraničí), respektovat či uznat práva dítěte a jeho rodičů (např. právo dítěte na zachování totožnosti, svoboda myšlení, svědomí a náboženství, přístup k informacím) a která počítá i se situacemi, kdy dochází k problémům uvnitř rodiny, v těchto případech mají státy povinnost poskytnout ochranu a pomoc, jestliže není možné ponechat dítě v jeho rodině (např. náhradní péče, adopce). Odkaz k dokumentu naleznete zde.

Bývalý správce, tisk, přečteno 1325x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM