Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Spolupráce se Zlínským krajem


První kontakt nově vznikajícího Krajského parlamentu s představiteli kraje navázala na podzim 2003 současná koordinátorka parlamentu Mgr. Vaclachová. Tehdejší hejtman František Slavík vyjádřil svou ochotu s mladými spolupracovat, a tak se v tehdejším sídle kraje mohlo v pondělí 1. prosince 2003 uskutečnit první setkání městských parlamentů, jež vyústilo ve vznik Přípravného výboru.

První zasedání Přípravného výboru v lednu 2004 vedl tehdejší vedoucí odboru školství PhDr. Stanislav Minařík.

Nemělo by být opomenuto, že po celou dobu prvních pěti let Krajského parlamentu k němu političtí reprezentanti kraje i úředníci přistupovali nadmíru ochotně. V březnu 2007 pozval hejtman kraje zástupce KPDM ZK na oficiální přivítání presidenta republiky v sídle kraje.

Zde je na místě vyjádřit velký dík právě hejtmanu Liboru Lukášovi, který po celý svůj mandát projevoval náklonnost KPDM ZK, za ochotu ke spolupráci. Právě hejtmanova záštita zabezpečovala parlamentu finanční zdroje. Ve stejných kolejích pokračuje spolupráce i se třetím hejtmanem kraje MVDr. Mišákem. Neměla by však zde být opomenuta ani vstřícnost radního pro školství Mgr. Josefa Slováka, který od roku 2005 s parlamentem aktivně spolupracuje.

Krajský parlament si cítí a váží toho, že má v zádech tak silnou oporu jakou zajisté náš partner, Zlínský kraj, je. Pro budoucí činnost našeho parlamentu je ovšem nezbytné nepolevit v úsilí ba naopak, ještě více a aktivněji se zapojovat zejména do krajské politiky školství. Pro správný chod parlamentu je také nezbytné využívat všech možností a příležitostí, které se mu prostřednictvím ZK naskytnou.

Další možnosti spolupráce závisí nejen na ochotě jeho představitelů, ale také – v první řadě – na kreativním přístupu zástupců mládeže, kteří svými návrhy a připomínkami přispějí a pomohou k zlepšení věcí nejen v jejich bezprostředním okolí, ale v rámci celého kraje. Pro budoucí kooperaci mezi těmito dvěma subjekty jsou již položeny kvalitní základy, avšak je také nutná participace mladých, kteří svými nápady a postřehy chtějí přispět k rozvoji místa, které s láskou obývají.


Články o Krajském parlamentu na krajském webu (odkazy vedou na informační portál Zlínského kraje)
2006/02/08: Hejtman navštívil dětský parlament
2006/12/05: Představitelé kraje se zúčastnili zasedání regionálního dětského parlamentu, který jim představil své logo
2007/03/13: Prezident Václav Klaus s manželkou Livií zahájil oficiální návštěvu Zlínského kraje
2008/05/05: Náměstek Slovák diskutoval se studenty holešovského gymnázia
2008/06/23: V Baťově mrakodrapu zasedal parlament dětí a mládeže
2008/12/09: Parlament dětí a mládeže opět zasedal v Baťově mrakodrapu
2009/05/25: Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje dnes volil své nové předsednictvo

Bývalý správce, tisk, přečteno 2000x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM