Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Předsednictvo VI. KPDM ZK
Kristýna Domokošová (předsedkyně)
Jan Bezděk (místopředseda)
Martin Bosák | Radim Botek | Kamila Hönigová | Markéta Pešková | Monika Škamralová
Simon Gabriel (tajemník)


Předchozí předsednictvo | Následující předsednictvo


 

 

Kristýna Domokošová

Kristýna Domokošová se narodila 8. května 1993. Po ukončení základního vzdělání na 16. základní škole byla přijata na Gymnáziu a Jazykovou školu Zlín, kde se na konci prvního ročníku stala místopředsedkyní Studentské rady. V Krajském parlamentu působí již od základní školy a dnes práci v parlamentu a organizaci zasedání věnuje velkou část svého volného času.

Jak si se dostal(a) k práci v dětských samosprávách? Počátky mého působení v dětské samosprávě se datují již od základní školy. Nejprve jsem byla zvolena do školní rady, kde jsem si měla možnost vyzkoušet práci se svými vrstevníky, zpracování projektů atp. O rok později, když jsem si již byla jistá, že bych ráda touto prací vyplnila svůj volný čas, jsem měla možnost zúčastnit se jako host dětského sněmu Krajského parlamentu, na kterém jsem se ve svém názoru ještě více utvrdila. Na následujících volbách školní rady jsem byla zvolena delegátkou do Krajského parlamentu.

Co tě v této práci motivuje? Především je to dobrý pocit z toho, že svůj volný čas pasivně netrávím u televize či počítače, ale jsem ve společnosti inteligentních mladých lidí, kteří mají podobné zájmy a cíle. Velkou motivací je také pro mne to, že prostřednictvím práce v parlamentu si rozšiřuji své všeobecné znalosti a se svými kolegy si máme možnost vzájemně vyměňovat dosavadní zkušenosti. Parlament je tedy forma neformálního učení, kterou mladí lidé nezískají ve školních lavicích. Na výjezdních zasedáních mám pak možnost lépe se s kolegy poznat, navázat nová přátelství a vytvořit dobrý kolektiv, do kterého se velmi ráda opět vracím.

Co by měl podle tebe parlament představovat? Základem by dle mne měla být skupina mladých lidí, kteří jsou plni entuziasmu pro týmovou práci s mládeží, kteří společně dokážou komunikovat, vycházet si vstříc a vzájemně se respektovat. Pokud je toto splněno, můžeme začít pracovat na společných projektech, vymýšlet soutěže a potkávat se na vícedenních a neformálních zasedáních. Parlament by měl především pracovat nejen ve prospěch členů, ale měla by z této práce mít užitek také mládež i dospělé osoby v našem okolí.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měla ubírat? Nezbytností pro budoucnost parlamentu jsou aktivní delegáti, kteří nejen dochází na zasedání, ale také se podílí na činnosti parlamentu, jelikož není v silách členů Předsednictva, aby dokázali vést parlament, organizovat zasedání atd. a k tomu pořádat soutěže a realizovat projekty.
Aktivity, kterých se parlament bude účastnit, by měli být vybírány především podle zájmů delegátů, kteří by podílení se na organizaci nějaké činnosti neměli vidět jako povinnost, kterou členství obnáší, ale naopak jako možnost získat nové vědomosti a zkušenosti z odvětví, které je zajímá.

Martin Bosák

Narodil jsem se 26. července 1991 v našem krajském městě. Po ukončení 5. třídy na 16. ZŠ Okružní jsem splnil požadavky pro přijetí na Gymnázium Zlín Lesní čtvrť. Nyní jsem studentem 3. ročníku. Mezi mé záliby patří politika, cestování nebo organizování všeho druhu. V neposlední řadě je to i architektura, které bych se chtěl věnovat po ukončení gymnázia.

Jak si se dostal k práci v dětských samosprávách? K práci se člověk dostane snadno. Složitější to bývá, když se nechcete nechat unášet proudem a rádi byste se dostali do vedení. Od školního roku 2006/2007 jsem předsedou třídy a od 29. ledna 2009 jsem předsedou Studentské rady a Výkonného výboru GZ.

Co tě v této práci motivuje? Mou motivací nejen do této práce je fakt, že vidím plody svého snažení. Kromě toto, když se práce stane koníčkem, tak už není, co řešit.

Co by měl podle tebe parlament představovat? Parlament by měl představovat a myslím si, že KPDM ZK i představuje místo pro diskuze nad rozmanitými problémy a měl by zajišťovat kulturně vzdělávací akce. Netradiční forma je asi to nejlepší, s čím jako mladí lidé můžeme manipulovat. Postaru to už uměli i před námi.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měla ubírat? To je pro mě složitá otázka. Nejsem plně seznámen s dosavadním fungováním KPDM ZK, tudíž nejsem ani kompetentní. Napadá mě jen jediná věc, a tou je povědomí veřejnosti o existenci tohoto orgánu. Snažím se mít všeobecný přehled. O dění kolem sebe se zajímám, ovšem o parlamentu jsem se doslechl čirou náhodou. Silně tedy pochybuju, že většina studentů je na tom líp.

Radim Botek

Radim Botek se narodil 5. září 1994 ve Zlíně, nyní žije v Otrokovicích. Od své 3. třídy studuje na ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Nyní navštěvuje 8. ročník povinné školní docházky. Kromě dětských samospráv, kterým se věnuje ve školní, městské i krajské úrovni patří mezi jeho mimoškolní aktivity především meteorologický celosvětový projekt GLOBE, který zkoumá klimat a globální oteplování. V jeho zálibách má hlavní místo fotografování a veškerá hromadná doprava. Dále se věnuje také internetu a osmým rokem hraje na klavír. Do KPDM byl vysílacím subjektem dosazen v polovině roku 2007, nyní je členem předsednictva.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Všechno začalo v mé 5. třídě, kdy mne spolužáci zvolili do školního parlamentu. Od té doby jsem se postupně a po krůčcích vypracoval až na nynější post v KPDM ZK. V 6. třídě jsem se dostal do školní rady. Na konci šestého ročníku jsem se za vydatné pomoci jednoho kamaráda, který zde již působil, dostal do KPDM ZK. Zde jsem byl rok běžným členem, trochu nejistě jsem sledoval počínání mých kolegů a snažil se získávat zkušenosti. Na začátku mé 8. třídy (září 2008) jsem byl zvolen do předsednictva a mí kolegové mne zvolili také jako předsedu kulturního výboru.

Co tě v této práci motivuje? Já své působení v dětských samosprávách ani jako práci nevidím. Principiálně to sice práce je, je to ale práce, která mne velmi baví, proto kdykoliv mi dojde pozvánka na další zasedání KPDM ZK, jsem jen rád. Jedním z hlavních důvodů, proč mne tato práce baví, je například povinnost tvořit a vymýšlet nové věci, plánovat různé akce, což jsem vždy rád dělal. Hlavně je zde ale stabilní základna příjemných kolegů, se kterými se dá výborně pohovořit oficiálně i neoficiálně, a na všem se domluvit. To je skutečnost, která mne až neuvěřitelně inspiruje a dodává mi sílu.

Co by podle tebe měl parlament představovat? To je určitě výborná otázka, na kterou se mi ale velmi těžko formuluje odpověď. Jednoduše řečeno by měl parlament představovat základnu mladých lidí, kteří mají nepřeberné množství moderních nápadů a vidí věci z jiného pohledu, než jejich starší kolegové. Proto by měl obsahovat spektrum různých lidí ze všech koutů kraje a všech oblastí. To se podle mne KPDM ZK minimálně zčásti daří. Parlament musí být vidět, spousta lidí má na mládež špatný názor, který bychom se měli snažit změnit. Parlament se musí snažit prosadit názory mladých lidí a pomáhat jim při uplatnění na jejich životní cestě.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Myslím si, že parlament má správný směr vývoje. Důležité je, aby se choval víc „extrovertně“ a aby o něm bylo opravdu slyšet. Tam základna zatím chybí. Hlavně by však měli členové parlamentu nepřestávat v usilovné práci a parlament by měl sloužit lidem – pomáhat i těm, kteří to třeba v životě nemají jednoduché. Pokud se nám tyto věci podaří splnit na 90%, bude to skvělé.

Kamila Hönigová

Kamila Hönigová se narodila 21. 7. 1992 ve Zlíně. V parlamentu působí již čtvrtým rokem. Dříve byla delegována 16. základní školou, nyní Gymnáziem v Otrokovicích. Mezi její záliby patří historie, hudba, tanec a samozřejmě sport, kterému se věnuje od základní školy, kde hrála 6 let volejbal a nyní se věnuje atletice.

Jak ses dostal k práci v dětských samosprávách? Nejprve jsem byla ve své třídě zvolena do školního parlamentu, kde jsem se účastnila na různých projektech pro žáky 1. stupně. V polovině 8. třídy jsem byla přítomna na dětském sněmu jako host, kde mě tahle práce velmi nadchla a v červnu jsem byla do KPDM ZK za naši školu zvolena jako delegátka. O rok později jsem získala důvěru svých spolužáků na gymnáziu a do KPDM ZK jsem byla zvolena za naše gymnázium.

Co tě v této práci motivuje? Nejvíce mě motivuje to, že přicházím do styku s mladými lidmi, se kterými se pak podílím na různých projektech. Díky projektům máme také příležitost se lépe poznat a sblížit.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Dobrý tým, kde se členové navzájem podpoří, společně si promyslí plány do budoucna, které společnými silami úspěšně dokončí a díky pocitu dobře vykonané práce budou mít čím dál větší chuť vytvářet nové projekty.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Pro to, abychom vytvořili dobrý tým, jsou nezbytní mladí aktivní lidé, kteří budou mít chuť do práce v KPDM. Pevně věřím, že se nám takový tým podaří vytvořit a pak společně budeme šířit vědomí o existenci KPDM ZK a spolupracovat na projektech, které přinesou úrodu nejen nám samotným, ale také okolí.

Markéta Pešková

Jmenuji se Markéta Pešková. Narodila jsem se 15. 10. 1991 ve Zlíně. Základní vzdělání jsem získala na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků na Kvítkové ulici. Nyní navštěvuji 3. ročník Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Zde jsem předsedkyní Studentské rady, kde se podílím na organizování školních akcí a také se snažím studentům a studentkám zařídit příjemné prostředí na našem gymnáziu. Největší zálibu nacházím ve zpěvu, jemuž se věnuji už pěknou řádku let. Hraji závodně florbal za ženy FBC Zlín, rekreačně jezdím na snowboardu, s přáteli si ráda zakopu fotbal a jsem velkým fanouškem zlínských hokejistů.

Jak si se dostal(a) k práci v dětských samosprávách? Začalo to už na táborech, kde jsem se s rostoucím věkem podílela na programech pro děti, rozdělovala jsem práci podle schopností dotyčných táborníků a dokázala jsem si vždy vše zorganizovat tak, aby to klapalo. A když mi více jak před rokem Honza Lerl nabídl účast na zasedání KPDM ZK, neváhala jsem a šla se podívat, jak takové jednání mladých „politiků“ probíhá. Velice mě toto setkání obohatilo, nemohla jsem se však členkou KPDM ZK stát, protože jsem neměla dostatek volného času, abych se mohla této funkci plně věnovat. Dne 25. 5. 2009 jsem přijala členství v KPDM ZK, kde jsem v týž den byla zvolena do předsednictva KPDM ZK.

Co tě v této práci motivuje? Hlavní motivací ve vykonávání činnosti v KPDM ZK je pro mě možnost podělit se se zástupci jiných vzdělávacích institucí o své nápady a názory, vést s nimi zajímavé diskuse a realizovat plány, které povedou k získání nových zkušeností, jež jsou přece k nezaplacení. Dle mého názoru potřebuje dnešní společnost odvážnost a prudkost dnešní mládeže. A když vidím, kolik skvělých myšlenek se mezi studenty pohybuje, jako členka KPDM ZK nevidím žádný problém v jejich uskutečnění.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Na každém zasedání KPDM ZK se setkávají lidé, kteří si, ač se navzájem třeba vůbec neznají, jsou něčím velice podobní, a to chutí tvořit nové a zajímavé věci. Členové našeho parlamentu byli zvoleni studenty škol, které navštěvují, což je jakýmsi projevem důvěry. A proč zrovna oni? Protože dokážou skvěle reprezentovat své školy, aktivně se zapojují do vytváření zcela nových projektů, jejich nápaditost obohacuje chod parlamentu a v neposlední řadě pomáhají otevřít bránu do světa „dospělácké politiky“.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? V dnešní době je velmi důležité navazovat přátelství s lidmi okolo nás. Nemyslím tím jen to nejbližší okolí, míním tím i studenty z jiných krajů. Myslím si, že kdyby se v každém koutu planety objevil alespoň jeden člověk, který by měl zájem změnit svět, společnými silami by se nám to určitě povedlo. Přála bych si, aby v budoucnu KPDM ZK spolupracoval se všemi krajskými parlamenty v České republice. Tím by se ucelila alespoň část obyvatel naší republiky, k níž by se časem připojili i zbylí obyvatelé, a konečně bychom mohli jednat celistvě jako národ.

Monika Škamralová

Monika Škamralová se narodila 30. 7. 1992. Nyní studuje Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, kde je předsedkyní studentské rady. V rámci KPDM ZK působí již páté volební období. Mezi její zájmy patří cestování, sport a také si s potěšením najde čas pro své nejbližší přátele a rodinu. Velmi ráda se vzdělává i mimo školu a setkává s novými lidmi.

Jak si se dostala k práci v dětských samosprávách? Začínala jsem již na základní škole. Prošla jsem snad všemi úrovněmi parlamentu a došla až do Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Nyní aktivně působím v KPDM ZK a jako předsedkyně studentské rady na našem gymnáziu.

Co tě v této práci motivuje? Největším motivačním prvkem je pro mne uznání od ostatních a pocit z dobře vykonané práce. Mám kolem sebe partu skvělých kolegů a hlavně nespočet nezapomenutelných zážitků a zkušeností.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Bránu k možnostem pro mladé lidi, aby i oni mohli zasáhnout do veřejného života. Jako jednotlivci jen stěží něco ovlivníme nebo změníme, ale pokud se spojíme, náš společný hlas bude mít mnohem větší sílu a my se tak budeme moci podílet na budování naší společnosti a tím i naší budoucnosti.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Kam by se měl ubírat? Budoucnost nemůžeme předvídat, ovšem pokud budeme mýt vedle sebe lidi, kteří nebudou pouze zavírat oči před realitou se slovy? Stejně nic nevyřeším, budu se raději starat sám o sebe!?, ba naopak budou věřit ve změnu nebo alespoň ve zlepšení dosavadní situace a budou mýt dostatek odvahy, elánu apod., potom se nemáme čeho bát. Vždyť my všichni tvoříme naši společnost a každý jsme částí jejího obrazu. A kam se má parlament ubírat? Mým snem je, aby opravdu parlamenty sloužily jako seriozní poradní orgány nejen tedy v našem případě kraje, ale i např. dotyčné školy, města atd., a abychom si dotvořili tu pevnou základnu, která bude oporou pro všechny mladé lidi.

Simon Gabriel

Jsem Simon Gabriel, narodil jsem se 21. března 1995. V současné době navštěvuji, respektive končím, základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků na Kvítkové ulici ve Zlíně. S touto školou se mi bude hořko těžko loučit. Byl to pro mě, dá se říct druhý domov. Ve škole jsem například obnovil a následně zrealizoval myšlenku rozhlasového vysílání, tvořil tiskové materiály, spolupracoval při organizaci školní akademie a realizoval projektové dny – You+Me=US.
Po letošních prázdninách se chystám ke studiu na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Budu studovat nový obor se zaměřením na multimediální tvorbu, tedy to, co dělám nejraději. Obzvlášť rád komunikuji s lidmi právě touto odlišnou formou. Mezi mé záliby patří práce s hudbou, zvukem, editace videa nebo práce s informační technikou. Ale nesedím jen za počítačem. V letním období se rád věnuji cykloturistice, in-line bruslení nebo trávím čas s mými sourozenci.

Jak si se dostal k práci v dětských samosprávách? Má práce začala již na základní škole. Byl jsem zástupcem od sedmé třídy a pravidelně se účastnil žákovské rady. K práci v Krajském parlamentu jsem dostal právě na schůzi žákovské rady, kdy nás navštívil jeho člen Miroslav Tymonek. Povyprávěl nám, co tato práce obnáší a jak se můžeme participovat na jednotlivých projektech. První jsem si nebyl jistý, jestli by mě tato práce zajímala, ale po chvíli přemýšlení jsem zvedl ruku a během malé chvíle mě zástupci tříd zvolili delegátem za naši školu. Myslím, že tato volba nebyla v žádném případě omyl. V parlamentu působím necelý rok a práce v něm mě nesmírně baví.

Co tě v této práci motivuje? V parlamentu mě motivuje mnoho věcí. Určitě to, že je možné dát dohromady takové množství mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na realizaci projektů, akcí nebo zpříjemnit atmosféru ve svém okolí. Já osobně jsem rád, že je KPDM v činnosti a za jeho prací zůstávají stopy všude kolem nás. Máme velkou šanci na prosazení našich názorů a konečné realizování skvělých nápadů.

Co by podle tebe měl parlament představovat? Krajský parlament nám dává možnost naučit se patřičně komunikovat a potkat mnoho zajímavých lidí. Jeho členové by měli držet pohromadě a tvořit tak pevný tým, který nic nezlomí. Měl by dávat dětem nebo mladým lidem možnost prosadit se a vytvořit tak příjemné prostředí svým vrstevníkům.

Co si myslíš o budoucnosti KPDM ZK? Myslím si, že se parlament ubírá tím nejlepším směrem, jakým jen může. Drží ho pohromadě jakýsi tmel mladých moderních lidí, který v žádném případě nepřipustí jeho zaniknutí. Bylo by fajn, aby se o činnosti a samozřejmě akcích pořádaných parlamentem dozvídalo co nejvíce lidí, kteří budou vzpomínat ještě hodně dlouho potom, jak to bylo fajn. A navíc, někde daleko, někde v neznámu se poflakují věci, které čekají, až vstoupí mezi nás, až se dočkají svého zrození. Najedou, spojí se nějaký pomyslný kontakt a my můžeme zapomenout na každodenní starosti a užívat si života.

Bývalý správce, tisk, přečteno 1109x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM