Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Předsednictvo

Předsednictvo Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM ZK) si každým rokem na svém prvním zasedání volí vedení Parlamentu. To se skládá z předsedy, místopředsedy a členů předsednictva, kterých může být až sedm. Za dvě volební období působil v čele Parlamentu KPDM ZK David Kolumber. Od 14.června 2007 je to Jakub Omelka. Místopředsedkyni Michaelu Konečnou vystřídal na jejím postu Petr Miklík. A členy Předsednictva jsou v letošním volebním období dále Monika Škamralová, Kristýna Domokošová a Patrik Neto. Patrik Neto opouští KPDM ZK na vlastní žádost v únoru 2008 a na jeho místo nastupuje Jakub Miklas.

Funkce volených představitelů KPDM ZK je přesně stanovena v základních dokumentech KPDM ZK (statut, jednací řád, volební řád  – vše naleznete v sekci Dokumenty). V zásadě však platí, že Předsednictvo je hlavní rozhodující orgán KPDM ZK, který koordinuje práci pléna, ale který zároveň je všemi členy KPDM ZK kontrolován. Vedení KPDM ZK, jak bychom mohli nepřesným výrazem Předsednictvo označit, zajišťuje hlavně chod Parlamentu, připravuje programy jednání, organizuje výjezdní zasedání a workshopy. Jeho role také spočívá při rozhodování o rozpočtu, kde musí úzce spolupracovat s koordinátorkou KPDM ZK.

 

 


Předsednictvo III. KPDM ZK (2007 – 2008)
Předsednictvo IV. KPDM ZK (2008 – 2009)
Předsednictvo V. KPDM ZK (2009 – 2010)
Předsednictvo VI. KPDM ZK (2010 – 2011)
Předsednictvo VII. KPDM ZK (od 2011)


Petr Miklík, tisk, přečteno 2693x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM