Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Činnost VČŠZ

Výbor pro volný čas a školní záležitosti (VČŠZ) se sešel 16. ledna 2012 ve 22. budově.

Členové VČŠZ projednávali zejména anglickou soutěž. Na zasedání se dohodli na názvu – English speaking countries, orientační době konání – 3. týden v dubnu, kategoriích – 1. a 2. ročníky SŠ a gymnázií a místu konání – Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

Během zasedání si rozdělili úkoly tak, aby se na tvorbě anglické soutěže účastnil každý člen výboru. Členové se budou muset určitě ještě alespoň jednou sejít a projednat další věci souvisící se soutěží (např. přesné datum, kdo bude opravovat testy, kdo bude v komisi na oddělení speaking,…).

Zapsala: Kamila Hönigová; ověřil: Tomáš Trčka

««« Předchozí text: Dětský sněm Následující text: Činnost VK »»»

vložil: Bývalý správce | Úterý 10. 04. 2012, 20.12 | tisk | KPDM ZK, Soutěže

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM